• Klockor
 • Kundservice
 • Integritetspolicy
 • Integritetspolicy - Scandinavian Luxury AB - uppdaterad 2019-02-20


  Vi tycker att din personliga integritet är viktig och vår målsättning är att ha en väldigt hög nivå av datasäkerhet. Vi kommer inte att sälja dina uppgifter vidare till något annat företag.

  Nedan beskriver vi hur vi hanterar dina personliga uppgifter. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

  Ansvarig för personuppgifter
  Scandinavian Luxury AB, org. nr 556721-6170, med adress Brunnsgatan 21 A, 111 38 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

  När samlar vi in dina uppgifter?
  När du besöker vår plattform, när du köper våra varor samt när du kontaktar vår kundservice måste vi samla in och behandla dina personuppgifter. Informationen vi samlar in vid ett köp måste vi göra för att kunna ingå ett avtal med dig som kund.

  Vad samlar vi in om dig som kund?

  1. Vid köp samlar vi in
  Namn
  Epost
  Personnummer (beroende på betalsätt)
  Adress (Faktura- samt leveransadress)
  Telefonnummer
  IP-adress
  Betalningsinformation
  Betalningshistorik
  Information om ditt köp (produkter)
  Din inställning till nyhetsbrev

  Behandling
  * Kontroll av möjliga betalsätt - vilket kan inkludera en kreditprövning
  * Leverans av beställning
  * Hantering av reklamationer och garantiärenden

  Laglig grund
  Dessa uppgifter behandlar vi för att kunna fullgöra avtalet gentemot dig. Skulle vi inte få dessa uppgifter skulle vi inte kunna ingå avtal med dig som kund.

  Lagringsperiod
  Vi lagrar dessa uppgifter minst 84 månader (7 år) efter färdig leverans och färdig betalning för att kunna hantera alla typer av reklamationer och garantiärenden på ett tillfredställande sätt för dig som konsument.

  2. Kundserviceärenden
  Namn
  Epost
  Adress (Faktura- samt leveransadress)
  Telefonnummer
  IP-adress
  Köphistorik
  Tekniska uppgifter i avseende din utrustning

  Behandling
  * Utredning av klagomålsärenden
  * Utredning av supportärenden (inkluderar teknisk support)

  Laglig grund Dessa uppgifter lagrar vi för att vi anser att det ligger i vårt gemensamma intresse att lösa de problem som uppstått på ett tillfredsställande sätt för båda parter.

  Lagringsperiod Vi lagrar dessa uppgifter minst 84 månader (7 år) för att kunna hantera alla typer av reklamationer och garantiärenden på ett tillfredställande sätt för dig som konsument.

  3. Dataloggar
  Tekniska uppgifter avseende din utrustning
  Namn
  Epostadress
  IP-adress
  Personnummer (I vissa fall)

  Behandling
  * Utredning av klagomålsärenden
  * Utredning av supportärenden (inkluderar teknisk support)

  Laglig grund
  Dessa uppgifter lagrar vi för att vi anser att det ligger i vårt gemensamma intresse att lösa de problem som uppstått, eller kan uppstå på ett tillfredsställande sätt för båda parter. Detta inkluderar också eventuella rättsliga förpliktelser som kan uppstå vid missbruk av vår tjänst.

  Lagringsperiod
  Vi lagrar dessa uppgifter max 1 månad för att kontinuerligt kunna förbättra vår applikation och för att kunna säkerställa att allt blivit korrekt vid ditt köptillfälle.

  Från vilka källor hämtar vi dina uppgifter?
  Utöver de uppgifter som du tillhandahåller till oss samlar vi dessutom i vissa fall också in:
  1. Uppgifter om kreditvärdighet från upplysningsföretag, banker eller kreditvärderingsinstitut
  2. Uppgifter om adress för att säkerställa att vi har rätt adress till dig

  Vilka delar vi dina uppgifter med?
  - Varutransportörer (Logistik- och speditionsföretag)
  - Betalningslösningar
  - Marknadsföring (För våra nyhetsbrev och för att ge er möjlighet att ha synpunkter på vår service samt våra produkter)
  - Statliga myndigheter (Om vi är skyldiga enligt lag)

  När dina personuppgifter delas med ett företag som självt är personuppgiftsansvarigt gäller det företagets policy för personuppgiftsbehandling.

  Var behandlar vi dina uppgifter?
  Vår målsättning är att alla dina personuppgifter skall behandlas inom EU/EES. Alla våra IT-system finns för närvarande inom EU/EES.

  Hur länge sparar vi dina uppgifter?
  Vi sparar inte dina uppgifter längre än vi behöver beroende på vilket ändamål lagringen avser. Uppgifter om lagringstid finns i delen “Vad samlar vi in om dig som kund”

  Vad har du för rättigheter som registrerad?
  - Rätt till tillgång
  Du kan max 1 gång per år begära utdrag där du på ett tydligt sätt redogör för vilken information du vill ta del av. Det gör du genom att kontakta oss på de kontaktuppgifterna vi har uppgett.
  - Rätt till rättelse, begränsning eller radering
  Du har rätt att begära att uppgifter korrigeras om du upptäcker felaktiga data. Du har också rätt att begära att få data vi behandlar om dig raderad. Du har också rätt att begära en begränsning i användningen av ditt data, till exempel om du har begärt rättelse på någon uppgift.
  - Rätt att flytta data
  Du som har lämnat dina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll (rätten till dataportabilitet) hos en annan personuppgiftsansvarig. Vi är skyldiga att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning är att vi behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal med dig och det gäller bara sådana personuppgifter som du själv har lämnat.

  Hur hanterar vi personnummer?
  Vi använder ditt personnummer i de fall det är motiverat. Antingen för att förenkla för dig som kund eller för att kunna göra kontroller som enkom är möjligt med personnummer. Personnummer tar vi bort ur vårt system så fort det inte längre behövs.

  Hur skyddas dina personuppgifter?
  Vi arbetar kontinuerligt med säkerhetshöjande åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter inte hamnar i orätta händer.

  Datainspektion
  Datainspektion skall säkerställa att vi tillämpar den lagstiftningen som finns. Anser du att vi hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in en anmälan till dem.

  Hur kontaktar du oss vid frågor om vårt dataskydd?
  Du kan alltid få svar på dina frågor genom att kontakt vår support via epost. Adressen för att nå den är support@uret.se.
  Detta dokument är levande och kommer att uppdateras fortlöpande när vi gör förändringar. Du kan alltid hämta hem dokumentet från vår webbplats och du kommer kunna se vilket datum det senast var uppdaterat.