• Klockor
 • Kundservice
 • Klockkunskap
 • Klockkunskap - ett litet lexikon


  Analog klocka
  I klocksammanhang betyder analog visning att klockan visar tiden med hjälp av visare motsatsen till analog visning är digital visning där tiden visas på en LCD-display.

  Alarm
  En klocka med alarm har någon form av påminnelsefunktion.

  Antireflexbehandlat
  Glaset på en klocka är ofta antireflexbehandlat, i praktiken innebär detta att du kan se vad klockan är trots att solen skiner på den.

  ATM
  ATM står för atmosfärens övertryck, när en klocka sänks ner i vatten så uppstår ett tryck. Ett ATM motsvarar ungefär 10 Meter. För att kunna bada med en klocka så rekommenderas att den klarar 10 ATM vilket är ungefär lika mycket som 100 Meter. Vill man kunna dyka med sin klocka så rekommenderas att den klarar 20 ATM.

  Arabiska siffror
  Arabiska köpmän introducerade på medeltiden de siffrorna vi idag använder i västvärlden. De kallas därför arabiska ( 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

  Bakboett
  Bakboetten är baksidan på boetten och finns som skruv- alternativt tryckbakboett. Bakboetten på en exklusiv klocka är ofta konstnärligt utformad. Den kan ha inskriptioner och vara transparent. En transparent bakboett fungerar som ett fönster in till klockan och visar således urverket.

  Bakåtriktad display
  En bakåtriktad display visar tiden linjärt istället för, som de flesta analoga klockor gör, cirkulärt.

  Batteri
  Se kvarts.

  Batteriindikator
  En klocka med batteriindikator visar har en indikator som visar när batteriet håller på att ta slut och måste bytas.

  Boett
  Boetten är skalet urverket är monterat i. Det kan vara tillverkat i material såsom stål, guld, titan eller platina.

  Bygelspänne
  Ett bygelspänne påminner om spännet som håller ihop ett midjebälte. Bygelspännet är ett klassiskt spänne som ofta används för att hålla ihop läder- och gummiarmband.

  Diameter
  Diametern på en klocka avser måttet på yttersidan av boetten mellan klockan tre och nio (exklusive krona).

  Eco Drive
  Eco Drive är en ljusdriven serie från Citizen. Förenklat så innebär tekniken att en panel alstrar ljusenergi som sedan lagras i ett litiumbatteri. Detta gör att batteriet under överskådlig tid aldrig behöver bytas.

  Evig kalender
  En evig kalender tar hänsyn till månaders längd och skottår. En skottdag läggs till varje år som är jämnt delbart med fyra, emellertid så finns det undantag då året är delbart med 100 men inte 400. Detta innebär att exempelvis år 2100, 2200, 2300 och 2500 inte är skottår trots att de är jämnt delbara med fyra. Endast de mest avancerade klockorna med evig kalender tar hänsyn till dessa undantag.

  Glad klocka
  När en klocka visar tio minuter över tio alternativt tio minuter i två så brukar man säga att klockan ler. Klockor som fotograferas i marknadsföringssammanhang brukar fotas när de är glada.

  Glas
  Glaset i en armbandsklocka finns i två huvudvarianter; safir och mineralglas. De flesta exklusiva klockor som tillverkas nuförtiden har safirglas. Safirglaset är mycket reptåligt. Mineralglas har emellertid fördelen att det inte går i bitar om det krossas.

  GMT
  GMT, Greenwich Mean Time, är en tidzon som definieras att sammanfalla med UTC (Coordinated Universal Time). UTC är basen för civila tidsangivelser och håller med hjälp av atomur mycket hör precision. I klocksammanhang betyder GMT att klockan har stöd för två tidzoner.

  Guilloche
  Guilloche är en dekoration som i klocksammanhang vanligen används för utsmyckning av urtavlor. När en äkta guilloche tillverkas så används ett verktyg för att skära in ett mönster i urtavlan. Det är en dyr process, därför stämplar de flesta klocktillverkarna istället in mönstret. Breguet är ett av få företag som fortfarande skär in guillochemönster i alla sina klockor.

  Gångreserv
  Gångreserven är den tid en klocka går efter att den blivit uppdragen (alternativt kinetiskt laddad). Kvartsur har en gångtid som varar tiden mellan batteribyte.

  Gångreservindikator
  En del klockor har en display som visar hur mycket gångreserv som finns kvar. Denna dislay kallas gångreservindikator

  Hesalit
  En typ av plexi som Omega använder som glas i en del av sina klockor. Hesalit har, som andra plexiglas, fördelen att det ej splittras vid krossningstillfälle och har därför använts i klockor vid rymdfärder.

  Horn
  Horn är de fyra metallbitar som håller används för att sammanfoga armbandet och boetten.

  Höjd
  Höjden på klocka mäts från undersidan till ovansidan av boetten.

  Indexmarkeringar
  Markeringar för hela timmar på en urtavla. De är vanligen utformade som streck, punkter, arabiska siffror, romerska siffror alternativt diamanter.

  Juvel
  För att minimera friktion och öka gångnoggranhet så används juveler som lager i gångsystemet på en klocka. Juveler tillverkas på samma sätt som safirglas (vilket ofta används som glas i en klocka). När ett urverk har många juveler så tyder det ofta på bra kvalitet.

  Kaliber
  Kaliber refererar till själva urverket och dess rörelse. En avancerad kaliber kan driva flera komplikationer såsom kronograf, evig kalender och minutrepetion. Indirekt så är det även kalibern som avgör hur lång gångreserv en klocka har.

  Keramik
  Keramik är ett allt mer vanligt material som används vid tillverkning av klockor. Det är ett mycket hållbart och reptåligt material. Materialet har också den fördelen att det behåller sin färg och lyster över tid.

  Komplikation
  En klocka som har extra funktioner såsom kronograf, evig kalender e.t.c. har komplikationer. En klocka med många sådana komplikationer (extra funktioner) kallas "grande complication".

  Krona
  Kronan är en knapp som används bland annat för att ställa tid och datum samt vrida upp klockan. Den är vanligen placerad klockan tre på klockan.

  Kronograf
  Kronograf är en komplikation som används för att mäta tidsintervaller.

  Kronometer
  En kronometer är en klocka som gått igenom precisionstester vid ett oberoende institut.

  Mekaniska ur
  Varje enskilt ur som fått benämningen har kontrollerats i sexton dygn i tre olika temperaturer och i fem olika positioner. En mekanisk klocka får inte tappa mer en 4 sekunder per dygn och inte forta sig mer än 6 sekunder.

  Kvartsur
  Varje enskilt ur som fått benämningen har kontrollerats i elva dygn i tre olika temperaturer och i en position. Ett kvartsur ska ha en gångprecision som är 10 gånger högre en vad som krävs av ett konventionellt kvartsur. En kvartsklocka får inte tappa mer en 0,2 sekunder per dygn och inte forta sig mer än 0,2 sekunder.

  Om klockan blir godkänd så utfärdas ett Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (C.O.S.C) certifikat.

  Kvarts
  Kvarts är en bergskristall i klockindustrin används såtillvida att den sätts i svängning av en elektronisk krets. Idag använder man syntetiska kristaller som efter slipning kan hålla en mycket konstant frekvens. Kvartsklockor går ofta mycket exakt och kallas också batteridrivna klockor.

  Limiterad upplaga
  En klocka som endast är producerad i ett fast antal exemplar är limiterad. Dessa klockor är ofta svåra att få tag i.

  Mekanisk, Automatisk
  I en automatisk klocka dras en drivfjäder upp via en rotor, energin för att rotorn ska röra sig kommer av den kinetiska energi dess bärare åstadkommer. Om bäraren lägger ifrån sig klockan så håller den alstrade energin (gångreserven) klockan igång. Gångreserven räcker vanligtvis ett till tre dygn.

  Mekanisk, Handdragen
  En mekanisk klocka dras upp för hand. Den alstrade energin (gångreserven) håller vanligen ett till tre dygn.

  Minutrepetition
  Minutrepetition är en av de mest komplicerade komplikationerna. Den utlöser ett ringverk vid vissa bestämda tider.

  Månfas
  En klocka har en månfaskomplikation visar på urtavlan månens kalender.

  PVD
  PVD (Physical Vapour Deposition) är en ytbehandling av ett material. Det ger en yta som är tålig och som har låg friktion. Klockor som PVD-behandlas är vanligen tillverkade i stål alternativt titan.

  Pärlemor
  Pärlemor (MOP, eng. Mother of Pearl) kallas också Nacre och är ett organiskt kompositmaterial. Materialet används ibland vid tillverkning av urtavlor. Tissot var det första märket att tillverka en klocka helt i pärlemor.

  Rattrapante
  Rattrapante är en avancerad komplikation som består i en andra sekundvisare som rör sig oberoende av den första. Kronografer med rattrapante gör att man kan mäta flera tider samtidigt.

  Ring
  Ringen eller bezelen är det den metallram som klockans glas är fastsatt i boetten med. Den kan vara fast eller rörlig i en alternativt båda riktningarna.

  Romerska siffror
  En klocka har vanligen indexmarkeringar som streck, arabiska siffror alternativt romerska siffror. De romerska siffrorna är på en klocka I, II, III, IIII, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII.

  Skelettur
  Ett skelettur har en transparent bakboett samt urtavla. Detta gör att man kan se igenom klockan. Dessa klockor är ofta mycket konstnärligt utformade.

  Skruvkrona
  Skruvkronor används ofta på dykarklockor, kronan skruvas in för att vatten inte ska ha möjlighet att komma in.

  Säkerhetsventil, Helium
  En ventil som vid djuphavsdykning från dykarklockor kan användas för att förhindra övertryck i klockan.

  Takometer
  En takometer är en skala för att mäta hastigheter. Takometern konverterar sekunder (maximalt 60) till kilometer i timmen. För att kunna använda takometern så måste en referenssträcka finnas tillgänglig.

  Transparent bakboett
  En klocka som har en transparent bakboett har ett glas på undersidan av boetten i vilket det går att se urverket igenom. Urverken på dessa klockor är ofta vackert utformade.

  Tritium
  Tritium är en svagt radioaktiv färg som används för att göra exempelvis indexmarkeringar och visare "självlysande". Tritiumet används i så pass liten mängd att det inte är farligt. Alla klockor som har använder sig av tritium måste emellertid tid märkas med ett T. Detta T finns på sådan ur synliga i närheten av klockan sex.

  Tourbillon
  Tourbillon uppfanns av Louis Breguet år 1801. Den tar hjälp av en roterande plattform för att kompenserar vertikala positionsfel (störning av gravitation). Komplikationen är idag trendig och tillverkas i olika varianter av bland annat Jaeger-LeCoultre.

  Vattenskydd
  Tätheten hos en klocka påverkas av tid, värme, slitage och yttre påverkan. Även om en vattenskyddad klocka tål att du duschar eller diskar är det inget vi rekommenderar. Tvål, schampo och parfym kan förstöra packningarna i förtid. Har du badat i saltvatten är det viktigt att skölja av klockan i sött vatten efteråt. Använd heller inte knapparna när klockan är under vatten, och se till att den gängade kronan är ordentlig fastskruvad.

  Det är vanligt att tillverkaren anger vilket vattentryck din klocka tål. Detta kan anges i meter (m) eller i atmosfärer (atm), där 1 atm motsvarar 10 m. Men tillverkarnas beteckningar som t ex "water resistant" och "water proof" stämmer inte överens med nationell praxis. Observera också att dessa tal inte har något att göra med hur djupt du kan dyka med din klocka.

  För att en klocka ska gå att bada med så krävs att den klarar minst 100 Meter (10 ATM). För dykning krävs att den klarar minst 200 Meter (20 ATM). Det rekommenderas dock att ni låter en urmakare gå igenom klockan innan varje badsäsong. 20 ATM:s vattenskydd hjälper inte om klockan har torra packningar eller ett sprucket glas. En klocka som har ett vattenskydd under 100 Meter (10 ATM) tål normalt endast vattenstänk. Bell & Ross's Hydromax har rekordet vad gäller vattentryck. Den klarar kompression på 11100 meters djup, vilket är djupare än något hav på jorden.

  Vibration
  Pendeln eller något annat svängande element i en mekanisk klocka begränsas av två ståndpunkter. Denna pendel svänger normalt mellan fem och sex gånger per sekund (18000-21600 gånger per timme). En klocka som har en hög svängningsfrekvens (vibration) kan svänga upp till 10 gånger per sekund (36000 gånger per timme).

  Vikt
  Vikt avser vikten på klockan inklusive armband och spänne.

  Viklås
  Viklåset uppfanns troligen av Cartier. Det består av två eller flera metallremsor vilka är formade efter handleden. Viklås kallas ibland också för placeringsspänne. Klicka här att se ett exempel på en Tag Heuer klocka som har ett viklås.

  Vänsterställd krona
  En vänsterställd krona har helt enkelt kronan på vänster sida istället för där den är normalt placerad (på höger sida klockan tre).